Mocno wierzymy w minimalizację zbieranych danych, jak i wykorzystywanie ich wyłącznie w celu, na który otrzymaliśmy pozwolenie.

 

Okresy przechowywania:

Zgodnie z obowiązującym prawem (RGPD 016/679) informujemy, że dane osobowe użytkowników udostępniane bezpłatnie podczas komentowania na naszej stronie będą przechowywane w bazie danych przez okres 365 dni lub do momentu otrzymania e-maila z prośbą aby go usunąć.

 

Podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby uniknąć utraty, niewłaściwego użycia, zmiany, nieautoryzowanego dostępu i kradzieży danych.

 

Cel:

Odpowiadanie i zarządzanie bazą danych osób, które są zainteresowane naszymi markami.

 

Dane nie zostaną przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których istnieje prawny obowiązek.

 

Kto przetwarza dane:

Solid Systems LLC – jako dostawca usług hostingowych.

 

Prawa:

Masz prawo usunąć swoje dane poprzez wysyłanie do nas e-maila.

Masz prawo zapytać o swoje prawa, wysyłając do nas e-mail.

Masz prawo do złożenia skargi na niewłaściwe wykorzystanie twoich danych osobowych.

 

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany tych zasad, jeśli będzie to konieczne lub stosowne. Czasami będziemy aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych usługach i opinie klientów. Zachęcamy do okresowego przeglądu tego oświadczenia, aby być poinformowanym o tym, jak Seroxy chroni Twoje informacje.